Teollisuuden uutisia

Yksityiskohtainen esittely aihioiden muotista

2022-07-22
Jokapäiväisessä elämässämme,aihio muottiSitä käytetään laajalti ruokaöljy-, juoma-, karkki-, lääke- ja muilla monipakkausteollisuudessa.

Käsiteaihio muottiï¼Aihiomuotti on muovausmenetelmä, jossa ruiskutetaan sulaa materiaalia muottiin ruiskukoneella ja laitetaan sitten muotin alkio puhallusmuottiin sen ollessa kuuma ja ruiskutetaan ilmaa muottiin.

Olennainen osaaihio muottiï¼Ruiskumuotti koostuu pääasiassa kaatojärjestelmästä, muovausosista ja rakenneosista. Valujärjestelmä ja muovausosat ovat suoraan kosketuksissa muoviosien kanssa, on monimutkaisin muotti, suurin muutos, osan korkein käsittelytarkkuus.
aihio muotti